EMDR

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.”

“Op lichamelijk vlak verandert trauma de basisspiegel in het lichaam, hierdoor is het niet meer in staat het natuurlijke ritme van opwinding en rust te volgen. Dagelijkse stressfactoren geven overdreven reacties. I.p.v. dat stress en trauma voorbij gaat blijft het langdurig aanwezig en zet het zich vast in het lichaam.”

Deze chemische reactie geeft een verhoogde gevoeligheid voor depressie of overspanning. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen trauma gerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.