Werkwijze

Werkwijze

Contextuele therapie

Contextuele therapie gaat er vanuit dat de problemen die jij nu ervaart voortkomen uit ervaringen en gevoelens uit het verleden. Zij kunnen het lichamelijk en emotioneel functioneren beïnvloeden. Zij hebben effect op jouw leven nu; op jouw zelfvertrouwen, op een eventuele relatie met je partner of je gezin. Ook je werk en maatschappelijk functioneren kan hieronder te leiden hebben. Je bewust worden van de belemmering, ontstaan door invloeden uit het verleden (de context), is het begin van de verandering. Dit wordt ‘contextuele therapie’ genoemd. Truus Hoving gebruikt, binnen haar praktijk in Zwolle, de contextuele benadering bij de begeleiding van haar cliënten. Lees meer over de werkwijze van Truus Hoving.

Werkwijze

Therapie bij Truus Hoving in Zwolle vindt plaats in twee fases

  • Verdieping en herstel

    In één van de eerste gesprekken maken we een gezinstekening/familie-opstelling (genogram) over drie generaties. Dit middel wordt toegepast binnen de contextuele therapie. Dit zal de leidraad vormen voor de therapie. De daarop volgende gesprekken richten we op het omgaan met de thema’s die aan het licht zijn gekomen.

  • Evaluatie en toekomstperspectief

    In deze afrondende fase evalueren we het proces. We staan stil bij wat je hebt bereikt met betrekking tot jouw thema’s. We bespreken op welke manier je de toekomst tegemoet wilt gaan, en welke handreikingen je daarvoor nodig denkt te hebben.

Alle gesprekken vinden plaats in de praktijk van Truus Hoving in Zwolle.

Contact:
Beukenallee 2
8019 BA Zwolle
038 – 45 45 45 1